EKSEN YAYINCILIK VE EĞİTİM MALZEMELERİ SAN.TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Eksen Yayıncılık ve Eğitim Malzemeleri San. Tic. A.Ş. (“Eksen”) olarak, MEB müfredatına göre uzman hocalar tarafından hazırlanan kitap, test ve ölçme değerlendirme sistemlerini, ilkokul birinci sınıftan, üniversite hazırlığa kadar öğrencilere, kendilerini keşfeden öğrenebilecekleri özel yöntemlerle, akıllı tahta, tablet, bulut vb. ileri web tabanlı uygulamalarla başarıyı ve mutluluğu sağlar.
Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Unvan: Eksen Yayıncılık ve Eğitim Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
MERSİS Numarası: 330016903200018
Adresi: Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok., Halim Meriç İş Merkezi 15/E D:41-42-44, 34394 Şişli / İSTANBUL
Telefon: (0212) 275 00 35
Faks: 2123566837
E-mail: info@eksenyayinlari.com

Kişisel verilerinizden (Bayi, Müşteri, Veli, Öğrenci) : Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka no, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, telefon numarası, öğrenci bilgileri, yük bilgileri, kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtlarını, yaptığımız işin yürütülmesi başta olmak üzere, “http://www.eksenyayincilik.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi” adresinden erişebileceğiniz, Eksen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.
Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını http://www.eksenyayincilik.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu Eksen’e ileterek yapabilirsiniz.

Eksen Yayıncılık ve Eğitim Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

IRM Digital Web Çözümleri